สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายการน้ำผึ้งพระจันทร์ แมวมงคล

รายการน้ำผึ้งพระจันทร์ แมวมงคล

รายการน้ำผึ้งพระจันทร์

ช่วงหมอเมย์กับแมวมงคล

ความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวกับแมวไทย

แมวไทยจัดเป็นสัตว์มงคลที่ถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยเมื่อหลายร้อยปีก่อน

ไม่ว่าจะเป็นกุศโลบายหรือเรื่องจริง เป็นความเชื่อส่วนบุคคล และเกิดกับคนจริงๆ

แต่ก็เฉพาะกับบางคนเท่านั้น