สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

งานตลาดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ

งานตลาดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ

งานตลาดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ ที่สวนอัมพร วันที่ 11 กันยายน 2555 มีการเสวนาเรื่องแมวไทย
โดย กำนันปรีชา พุคคะบุตร, คุณพิสิษฐ์ ราชนิยม, คุณปรีชา วัฒนา
ให้ความรู้เรื่องแมวไทย การขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยง การทำเป็นอาชีพ
ภายในงานยังมีคุณอิสริย รัตนะวีระวงศ์ ผู้เพาะเลี้ยงและส่งแมวโคราชเข้าประกวดได้รางวัลชนะเลิศสร้างชื่อเสียงให้ กับแมวไทย ยังสามารถส่งออกแมวโคราชขายต่างประเทศด้วย
ที่มากไปกว่านั้น เรายังมีแมวแซมเสวตรที่หายสาบสูบไปนาน นำมาโชว์ในงาน ถูกค้นพบโดยครูตุ้ม ที่จังหวัดอยุธยา

Tags : แมวไทย.com การเสวนาแมวไทย

view