สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ได้รับเกียรติสูงสุดองค์สุลต่านมาเลเซียเสด็จเยี่ยมชมแมวไทยที่บ้าน

ได้รับเกียรติสูงสุดองค์สุลต่านมาเลเซียเสด็จเยี่ยมชมแมวไทยที่บ้าน

วันที่ 23 ธันวาคม 2016
เป็นวันที่ภูมิใจอีกครั้งในชีวิิตที่ได้มีโอกาสต้อนรับ

ท่าน สุลต่าน มิซาน ไซนัล อิบนี อัลมาร์ฮุม สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 13 ของมาเลเซีย

รัฐตรังกานู และ  ตวนกู นูร์ ซาฮิระห์ พระชายา พร้อมด้วยพระโอรสธิดา เสด็จมาที่แมวไทย .com

ถือเป็นเกียรติสูงสุดของบ้านแมวไทย แมวที่บ้านได้รับเลือกให้เป็นสัตว์เลี้ยงของพระองค์

พระองค์ให้ความเป็นกันเองมากๆ และสนใจแมวไทยอันนี้เรียกพันธุ์อะไร ครบทุกสายพันธุ์ 

ทรงเลือกแมววิเชียรมาศกลับไป เมื่อถึงเวลาเสด็จกลับได้ประธานอนุญาติให้ถ่ายรูปร่วมกัน

สุดท้ายที่เป็นมงคลเหลือเกินท่านยื่นพระหัตถ์ให้สัมผัส

ณ เวลานั้น นิ่งไปเล็กน้อยเพราะไม่คิดว่าท่านจะยื่นพระหัตถ์ให้สัมผัส

ก่อนวันที่พระองค์จะเสด็จมา โดยได้รับข่าวสารผ่าน

TIMBA ทิมบา สมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติ

จากนั้นก็ เป็นสุลต่านบูรไน เลือกแมวขาวมณี พระองค์ตั้งชื่อว่า จาร์ฟาร์

โดยได้รับคำแนะนำจาก TIMBA ทิมบา สมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติ

Tags : วันที่ 23 ธันวาคม 2016 เป็นวันที่ภูมิใจอีกครั้งในชีวิิตที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่าน สุลต่าน มิซาน ไซนัล อิบนี อัลมาร์ฮุม สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 13 ของมาเลเซีย รัฐตรังกานู และ  ตวนกู นูร์ ซาฮิระห์ พระชายา พร้อมด้วยพระโอรสธิดา เสด็จมาที่แมวไทย .com ถือเป

view