สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

DNA แมวศุภลักษณ์

DNA แมวศุภลักษณ์

DNA แมวศุภลักษณ์          

วันที่ 14 ก.ค. 2017
ทีมสัตวแพทย์จากม. เกษตรกำแพงแสน ผศ. สพ.ญ.ดร. จันทร์จิรา ภวภูตานนท์

กับ หมอป๊ะและทีมงานมาเจาะเลือด เพื่อทำงานวิจัย DNA แมวศุภลักษณ์

       การเพาะพันธุ์แมวซัก 1 สายพันธุ์ตอนนี้มีหลักวิทยาศาสตร์เข้ามา

ทำให้เพาะพันธุ์ได้แม่นยำขึ้น เราจะมองแค่ภาพนอกไม่ได้แล้ว

แมวไทยกว่าจะผ่านร้อนหนาวมาได้ก็นาน อาจเป็นร้อยๆ ปี

ถ้านับจากความเก่าของสมุดข่อยพบว่ามีบันทึกเรื่องเกี่ยวกับแมวไว้ถึง 25 เล่ม

และภาพฝาผนังที่วัดโพธิ์หอไตรกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

สมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งนับคร่าวๆ ก็ 166 ปี มีแมวไทย ช้างไทย ควายไทย

ถูกบันทึกไว้ที่นั่น