สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระราชพิธีเฉลิมราชมณเฑียร

พระราชพิธีเฉลิมราชมณเฑียร

มีพระราชพิธีเฉลิมราชมณเฑียรหรือ พิธีขึ้นบ้านใหม่ ที่ในหนึ่งรัชกาลจะจัดขึ้นเพียงครั้งเดียว 


นับเป็นโบราณราชประเพณีในโอกาสที่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เลือกแมววิเชียรมาศ